Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Naam: Atelier Dahlia
  verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot klantcontacten, leveren van diensten en transacties.
 2. Doel verwerkingen en beveiliging
  Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  • Voor het leggen van contacten (telefonisch en per mail)
  • Voor het sturen van facturen
  • Voor het uitvoeren van uw opdracht (bv. Via Facebook, Youtube, Soundcloud)
  • Voor het toesturen van een digitale nieuwsbrief via het e-mailmarketing programma Mailchimp.

  Atelier Dahlia draagt zorg voor een passende technische, organisatorische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en transactiegegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Verstrekken aan derden
  Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld de verwerking van facturen, wettelijke regelgeving, belastingdienst of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 4. Bewaren van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden verkregen met uw toestemming (of door inschrijving op nieuwsbrief via site) of door ander soort contact en zullen bewaard worden in een adressenbestand op de computer (alsook een contactenlijst in mailmarketing programma Mailchimp). De bewaartermijn is in de meeste gevallen onbeperkt, tenzij u anders aangeeft of zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
 5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
  Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (info@atelier-dahlia.nl).
 6. Klachten over de verwerking
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (info@atelier-dahlia.nl) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen en adviseren u derhalve deze regelmatig te raadplegen.