Atelier Dahlia is een ruimte voor Ontwikkeling, Creativiteit en Ontmoeting, gevestigd in de voormalige Stadswerkplaats in de Dahliastraat 30. De huidige eigenaar Annette van den Bergh wil graag een deel van het pand beschikbaar stellen voor activiteiten en initiatieven in Culemborg die een cultureel, maatschappelijk en/of ideëel doel dienen.

Kenmerken van deze initiatieven zijn: verbindend en inclusief, sociaal karakter, laagdrempelig en maatschappelijk relevant.
Bijvoorbeeld: rondetafelgesprekken ter bevordering van uitwisseling en opinie, muzikale optredens, try-outs…

Maar er is ook ruimte voor creativiteit. In het atelier kunnen activiteiten georganiseerd worden zoals model-portret tekenen en keramiekworkshops. Ook andere ideeën zijn welkom. Neem contact op voor meer informatie.