Om verwarring en misverstanden te voorkomen hebben we onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.
Annette van den Bergh, Atelier Dahlia
Dahliastraat 30, 4101 HD Culemborg

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke workshop of cursus of andere activiteit (al dan niet op locatie van Atelier Dahlia) waarvoor de deelnemer zich aanmeldt bij Atelier Dahlia.
 2. Inschrijvingen
  Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Het aantal plaatsen is beperkt. Na aanmelding ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging en betalingsverzoek. Na betaling is de reservering definitief.
  Met betaling verklaart deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Annulering door deelnemer
  Bij afmelding tot 21 dagen voor aanvang van een workshop/cursus kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van 21 tot 7 dagen brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening. Bij annulering vanaf 7 dagen tot aanvang van de cursus rekenen wij 100% van het cursusgeld.
 4. Annulering door Atelier Dahlia
  Indien er niet voldoende deelnemers voor een workshop of cursus zijn ontvang je uiterlijk 2 dagen van tevoren hiervan bericht van Atelier Dahlia. Reeds betaalde cursusgelden worden teruggestort.
  Bij ziekte of uitval kan er een les geannuleerd worden. Deelnemers ontvangen een alternatieve les of ontvangen een deel van het cursusgeld terug.
  Ook heeft Atelier Dahlia het recht een vervangend docent in te schakelen.
 5. Betaling
  De deelnemer dient de gehele betaling binnen 7 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de cursus/workshop te voldoen. Indien hier niet aan wordt voldaan, heeft Atelier Dahlia het recht de reservering te annuleren.
 6. Aansprakelijkheid
  Atelier Dahlia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of het zoekraken van eigendommen van deelnemers.
  Atelier Dahlia gaat met uiterste zorg om met de werkstukken die gemaakt worden door de deelnemers. Het kan altijd voorkomen dat een werkstuk tijdens het proces schade oploopt, zoals scheuren of barsten tijdens het bakken. Hiervoor kan Atelier Dahlia niet aansprakelijk worden gesteld.